Měsíc náborů 2022

Dne 19. 5. 2022 se v krásném fotbalovém areálu pod Jelenicí v České Třebové uskutečnila akce pod názvem„měsíc náborů“. Tato událost si dala za úkol nabídnout klukům i holkám možnost, vyzkoušet si základní dovednosti s míčem na zeleném trávníku a v případě zájmu se přihlásit do místního oddílu a zkusit zahrát s týmem opravdové utkání.

Na fotbalovém hřišti bylo přizváno cca 220 dětí z místních mateřských školek.  Konkrétně z MŠHabrmanova, Vinohrady, U Stadionu a U Koupaliště. Předškoláčci byli posíleni o prvňáčky ze základních škol Ústecká a Habrmanova. Fotbalový klub si rozdělil hlavní hřiště pro mateřské školky na dva sektory a třetí sektor určený pro první třídy, ještě připravil za brankou. V každém sektoru si děti vyzkoušely šest disciplín, které obsahovaly střelbu na bránu, přetahování a podbíhání lanem, opičí dráhu, hledání pokladů, krokové dovednosti na fotbalovém žebříku a samotné hraní fotbalu. Všechny děti se při plnění úkolů výborně bavily a na konci se za pokřiku Góóóól vyfotily před naší tribunou a za odměnu pak dostaly malou pozornost za jejich snahu. 

Ty děti, které by se chtěli připojit k fotbalovému oddílu, mají možnost v podobě náborových tréninků. První se bude konat v úterý 25. května od 16 – 17 hodin a včervnu opět každé úterý ve stejném čase na našem fotbalovém hřišti pod Jelenicí.

Poděkování za finanční podporu patří panu Hruškovi a firmě Techplast, kteří se podíleli na  odměnách pro všechny účastníky. A zejména bych chtěl poděkovat všem, kteří podpořili svůj klub a ve svém volnu věnovali čas malým nadějím. 

Fotbalu zdar.

Za FK Česká Třebová 

Pavel Petr

Share: